top of page

Uuringud ja kampaaniad

Uuringute tegemine ja kampaaniate korraldamine inimeste elu mõjutavate poliitikate ja tavade täiustamiseks on üks kodanikunõustamise kaksest eesmärkidest ning see on alati olnud meie teenuse prioriteet.   

 

Probleemidest, mida kliendid meile toovad, ja lugudest, mida nad meile räägivad, näeme, kus teenused ebaõnnestuvad ja kus inimesi koheldakse ebaõiglaselt.  Me tuvastame selle põhjused, näitlikustame mõju üksikisikutele ja soovitame muudatusi, mis asja paremaks muudavad.  Me kasutame seda kõike, et veenda kohalikke poliitikakujundajaid kujundama kohalikku poliitikat kohalikele inimestele.  Jagades neid lugusid kodanike nõustamise uurimis- ja kampaaniate meeskonnaga, aitame kaasa ka muutustele riigisiseselt.

 

Meil on väljakujunenud suhted Haveringi valimisringkonna parlamendiliikmete, kohalike nõunike ning töö- ja pensioniametiga ning teeme tihedat koostööd korteriühistute, meie vabatahtlike sektoripartnerite ja muude kohalike heategevusorganisatsioonidega, et parandada nende teenuste tõhusust Haveringi elanike huvides.

 

Kollektiivse kodanikunõustamise hääl annab meie klientidele ja toetajatele jõudu - kui inimeste häält tuleb kuulda võtta, tuleme koos muutuste eest kampaaniasse.

bottom of page